top of page

De Alphense Ruiters

De “Landelijke Rijvereniging en Pony Club De Alphense Ruiters” is gehuisvest op de accommodatie van Stichting Hippisch Centrum Zeegersloot en is lid van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (K.N.H.S.).


De Vereniging is opgericht in juli 1934 en heeft in 2009 haar 75-jarig jubileum mogen vieren. Oorspronkelijk is de Vereniging ontstaan uit een groepje paardeneigenaren die gezamenlijk de paardensport wilden beoefenen. Begonnen op een klein stukje grond is de Vereniging later verhuisd naar De Heul. Daar werd ook de Ponyclub toegevoegd aan de Vereniging. In de zeventiger jaren  zijn wij verhuisd naar de Heuvelweg waar vervolgens een manegebedrijf ontstond. In 1988 zijn wij uiteindelijk verhuisd naar onze huidige locatie, de Westkanaalweg te Alphen aan den Rijn.
 

Het wedstrijdsecretariaat van de Vereniging organiseert officiële wedstrijden en stelt zich samen met Stichting Hippisch Zeegersloot ten doel de paardensport in het algemeen te bevorderen. De Vereniging wil haar leden naar een hoger niveau in de paardensport helpen waarbij het sociale aspect van sport(beoefening) niet uit het oog wordt verloren.

 

Het bestuur van de vereniging vormt een gezamenlijk bestuur met die van Stichting Hippisch Centrum Zeegersloot. Zij vergadert regelmatig en organiseert twee maal per jaar een Algemene Ledenvergadering.

bottom of page