Coronavirus 15/3


Via dit bericht willen wij jullie informeren over de maatregelen die wij hebben genomen en zullen nemen ten aanzien van het Coronavirus.

Het kabinet heeft vandaag, zondag 15 maart 2020, bekend gemaakt dat met directe ingang de sportclubs gesloten zullen worden. Deze maatregel zal ten minste tot 6 april aanstaande van kracht zijn. Tevens is besloten om alle horeca tot 6 april te sluiten, dit houdt in dat ook onze kantine gesloten zal zijn.

Lesklanten - De lessen zullen met directe ingang niet meer doorgaan. Dit zal in ieder geval tot 6 april aanstaande van kracht zijn. - Wij zullen in de komende tijd ons beraden over het al dan niet in kunnen halen van de gemiste lessen. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij jullie uiteraard nader informeren. - De geplande activiteiten en wedstrijden zullen ook niet doorgaan. Ook hiervoor geldt dat er in de komende tijd zal worden bekeken of deze activiteiten ingehaald kunnen worden.

Eigenaren/verzorgers - Er kan gereden/gelongeerd worden, echter willen wij iedereen met klem verzoeken om hierna weer naar huis te gaan. - Wij willen eenieder tevens verzoeken de richtlijnen van het RIVM en de KNHS op te volgen. - De privélessen voor privé klanten kunnen vooralsnog wel door gaan.

Featured Posts
Recent Posts